Länkar

Borrföretagen

Borrföretagen samlar branschens borrande företag och förenar ca 80 % av brunnsborrningsbranschen. Verksamheten är baserad på lång tids upparbetade erfarenheter från två tidigare starka organisationer (Avanti och Geotec) som har gått samman med gemensamma värderingar och aktiviteter.

SGU

Sveriges geologiska undersökning, SGU, är central förvaltningsmyndighet för frågor om landets geologiska beskaffenhet och mineralhantering.

SITAC

SITAC är ett kunskapsföretag som står för dokumenterad kvalitet och trygghet. En partner till Sveriges företag inom byggbranschen både hemma och internationellt.

Ledningskollen

Ska du göra markarbeten? Ledningskollen underlättar kommunikation mellan ägare av ledningar, kablar och annan nedgrävd infrastruktur och de som vill veta var dessa finns.