Bergvärme i hela Sverige

SveBorr är anslutet till Avanti

SveBorr är anslutet till Avanti, vilket innebär att vi kan dra nytta av de erfarenheter och den kunskap som finns i Avanti-organisationen.

Vi arbetar oftast på uppdrag av något av de omkring 20 bygg- och VVS-företag som vi samarbetar med, men vi åtar oss också borruppdrag direkt från privatpersoner.

Välkommen att kontakta oss för mer information.

Anita Lekberg
Tel: 010-48 48 901
anita.lekberg@sveborr.se