Vattenrening och vattenanalys

Vattenrening

Har ni problem med rening av ert dricksvatten kan vi även hjälpa er med vattenfilter och andra önskemål inom vattenrening. Efter kontroll av en godkänd analys som vi kan utföra åt er så anpassar vi olika lösningar och förslag på hur vattnet från just din brunn kan bli tjänligt.

Vi förstår vikten av att ha rent vatten som konsument och kan därför oftast komma med flera lösningar som passar just dig.

Kontakta Anita direkt för att få information om hur du skall gå tillväga för att få ditt vattenfilter.

Anita Lekberg
anita.lekberg@sveborr.se
Tel: 0586-151 61

Vattenanalys

Att ha tillgång till rent vatten är en självklarhet för oss som bor i Sverige, dricksvatten är vårt viktigaste och billigaste livsmedel. Det är också det livsmedel som kontrolleras hårdast och dess kvalitet mäts och kontrolleras regelbundet i Sveriges kommuner.

Kvalitetskrav och andra regler om dricksvatten tas fram gemensamt av medlemsstaterna inom EU och införlivas i svensk lagstiftning bland annat av Livsmedelsverket. Det får inte finnas några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen i dricksvattnet.

DOCK gäller inte dessa regler för enskilda brunnar. Den som har en enskild brunn ansvarar SJÄLV för vattenkvaliteten och för att hålla brunnen i bra skick.

Vi på SveBorr kan hjälpa er med enskild brunn att utföra vattenanalyser så att ni kan säkerställa att vattnet ni dricker håller god standard. Livsmedelsverket rekommenderar att man gör en vattenanalys vartannat år eller vart tredje år. Vi rekommenderar dock att man gör det årligen. Speciellt om det finns barn i hushållet eller på besök då de är mer utsatta än vuxna.

Ta kontakt med oss om ni vill få Er vattenanalys utförd.

Vi utför vattenanalyser framtagna genom Sveriges Avanti-borrare förening med över 60 år i brunnsbranschen gemensamt med specialiserade oberoende laboratorier för att se till att Er analys blir den bästa möjliga för Ert dricksvatten.

Vår vattenanalys är speciellt framtagen för att säkerställa att Ert dricksvatten blir korrekt och grundligt analyserat. Priset för vår Avantiframtagna analys är endast 1 995:-, beställ nu för att kontrollera att Ert dricksvatten är tjänligt!