Certifierat borrföretag

Rätt dimensionerad brunn

Vi har lång erfarenhet av borrning efter vatten och anläggning av vattenbrunnar – vi ser till att våra kunder får en rätt dimensionerad brunn med mesta möjliga vatten efter förutsättningarna på platsen.
 
Om det är långt att borra ned till berget men vattentillgången är god, kan det vara bättre att lägga in en grusfilterbrunn. Vilket medför att man inte behöver borra ända ned till berget utan kan få en fullgod brunn ändå. 

Vi arbetar enligt System Avanti, vilket bland annat innebär följande:

  • Stort kunnande i brunnsanläggning 
  • Täthet mot ytvatten m.m.
  • Lång erfarenhet av pumpinstallationer
  • Frostfri brunn, genom att slangar och adaptrar placeras på frostfritt djup
  • Ni slipper bygga brunnshus tack vare adapterlösning
  • Alla känsliga komponenter placeras inne i huset
  • Borrlock ovan mark vilket skyddar mot ytvatten, föroreningar m.m.
  • Fysikalisk-kemisk vattenanalys ingår i åtagandet 
  • Du får ett borrbevis som visar att du höjt värdet på fastigheten 


I företaget finns certifierade brunnsborrare enligt SITAC.
Hos oss kan du beställa komplett pumppaket och vi utför även fullständiga vattenanalyser.

Välkommen att kontakta oss för mer information.

Tomas Söderqvist
tomas.soderqvist@sveborr.se
Tel: 070-642 30 35

Läs om Avanti Vatten »   

Facebook