Bergvärme  •  Vattenbrunnar
Entreprenadborrning  •  Grundvattensänkning
Bergvärme
Vattenbrunnar
Entreprenadborring  
Grundvattsänkning  

Vattenbrunnar

 

Vi har lång erfarenhet av borrning efter vatten och anläggning av vattenbrunnar – vi ser till att våra kunder får en rätt dimensionerad brunn med mesta möjliga vatten efter förutsättningarna på platsen.
 
Om det är långt att borra ned till berget men vattentillgången är god kan det vara bättre att lägga in en grusfilterbrunn. Vilket medför att man inte behöver borra ända ned till berget utan kan få en fullgod brunn ändå. 
 
Vi arbetar enligt System Avanti, vilket bland annat innebär följande:

 

Stort kunnande i brunnsanläggning  

Täthet mot ytvatten m.m.

Lång erfarenhet av pumpinstallationer
Frostfri brunn, genom att slangar och adaptrar placeras på frostfritt djup
Ni slipper bygga brunnshus tack vare adapterlösning
Alla känsliga komponenter placeras inne i huset
Borrlock ovan mark vilket skyddar mot ytvatten, föroreningar m.m.

Fysikalisk-kemisk vattenanalys ingår i åtagandet  

Du får ett borrbevis som visar att du höjt värdet på fastigheten  

 

Vägen till vatten

    

Läs om Avanti Vatten   

 

 

Kostnadsfri offert  
 

Kontakta oss för offert